• Uncategorized

    Leukocyty w moczu u niemowlęcia, dzieci- co oznaczają?

    Czym właściwie są leukocyty? I jaką rolę pełnią w moczu? Najpierw należy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania. Leukocyty to krwinki białe, których zadaniem jest ochrona organizmu przed patogenami, czyli wirusami i bakteriami. Dzielą się one na agranulocyty (monocyty, limfocyty) oraz granulocyty (eozynofile, neutrofile, bazofile). Ich podział świadczy o pełnieniu różnych fukcji przez określone komórki. Agranulocyty różnią się od granulocytów brakiem ziarnistości. Za co odpowiada skład agranulocytów? Monocyty– tworzą najmniejszą grupę leukocytów, ale w kwestii budowy są największe. Chronią przed organizmami chorobotwórczymi, oczyszczają krew z obumarłych tkanek i bakterii. Limfocyty– stanowią podstawę odpowiedzi odporności swoistej. Co więcej, 50% z nich znajduje się w narządach limfoidalnych (centralnych np. szpik kostny, obwodowych np.…